Úkon Cena [Kč]
Vyšetření pro držení střelné zbraně 500
Vyšetření pro řidičský průkaz 400
Prodloužení řidičského průkazu 200
Vstupní, výstupní či periodická pracovně lékařská prohlídka 500
Zdravotní průkaz 200
Výpis ze zdravotní dokumentace 200
Hlášení pojistné události 250
Přihláška do Domova seniorů 200
Posudek o bolestném 250
Aplikace vakcíny 100